Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/2186
Title: Kỹ Thuật Trồng Mía
Authors: Trần, Thùy
Keywords: Kỹ thuật trồng mía
Issue Date: 1999
Publisher: Nông Nghiệp
Abstract: Ngày nay cây mía đang bị cạnh tranh bởi nhiều cây trồng khác, diện tích mía khó có thể gia tăng thậm chí nhiều vùng còn có xu hướng bị thu hẹp dần. Chính vì vậy việc phát triển mía theo hướng thâm canh để đạt năng suất đường cao nhất trên một đơn vị diện tích là vần đề thiết thực và đúng đắn. Để đạt được điều đó cần phải có biện pháp kỹ thuật tổng hợp từ làm đất, chọn giống, trồng, bón phân, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.
Appears in Collections:Tài Liệu số Kỹ Thuật Trồng Và Chế Biến Sản Phẩm Cây Mía

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kỹ Thuật Trồng Mía - Trần Thùy, 36 Trang.pdf9.51 MBAdobe PDFThumbnail
See online


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.