Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/2806
Title: Nuôi Tằm Ở Gia Đình
Authors: Phạm, Văn Lượng
Keywords: Nuôi Tằm;Chăn nuôi
Issue Date: 1999
Publisher: Nông Nghiệp
Abstract: Với giá trị kinh tế cao gấp 5 lần trồng lúa, trồng dâu nuôi tằm đang là mô hình phát triển kinh tế. Cây dâu, đây là loại cây sinh trưởng tốt trên nhiều loại đất, sau 4 - 6 tháng là có thể cho thu hoạch lá. Một đợt trồng dâu có thể cho thu hoạch từ 10 - 20 năm. Mặt khác, cây dâu có thể trồng xen với các loại cây ngắn ngày như: Lạc, đỗ tương, các loại rau xanh ngắn ngày... vừa tiện chăm sóc, vừa góp phần đầu tư, cải tạo đất. Chi phí trồng dâu thấp, lại cho thu hoạch nhanh, nên có nhiều thuận lợi hơn so với các ngành nghề khác. Cuốn sách nhỏ này nhằm cung cấp những hiểu biết tối thiểu giúp bà con nông dân - những người trồng dâu nuôi tằm tránh được những sai sót không đáng có để đạt hiệu quả tối đa đối với đồng vốn và công sức của mình.
Appears in Collections:Tài Liệu số Về Chăn Nuôi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TSKN.Nuôi Tằm Ở Gia Đình - Phạm Văn Lượng, 24 Trang.pdf3.69 MBAdobe PDFThumbnail
See online


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.