Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.startupdanang.vn/handle/TTKHCNDaNang_123456789/14341
Title: Cơ sở kỹ thuật điện tử số (360 trang)
Authors: (Các tác giả: Vũ Đức Thọ (dịch); Đỗ Xuân Thu – Chủ nhiệm Khoa Điện tử - Viễn thông – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (giới thiệu và hiệu đính)); Thanh Bình (biên tập); (Chịu trách nhiệm xuất bản: Phạm Văn An (Giám đốc); Nguyễn Như Ý (Tổng biên tập)).
Keywords: giáo trình;bộ dao động;bộ biến đổi;bộ đổi;bộ giải mã;bộ mã hóa;bộ so sánh;bộ cộng;bộ khuếch đại;khuếch đại;thuật toán;mạch điện;điện tử;điện tử học;kỹ thuật điện;kỹ thuật điện tử;điện;cơ sở kỹ thuật;mạch điện tử;thiết kế;thiết kế kỹ thuật;mạch logic;hàm logic;cổng;tín hiệu xung;tín hiệu;chuyển đổi tương tự-số;chuyển đổi số-tương tự;cấu kiện;bán dẫn;đại số logic;chuyển mạch
Issue Date: 8/1999
Publisher: Nhà xuất bản Giáo dục - Hà Nội. In tại Xí nghiệp In Hải Phòng.
Series/Report no.: *;49(464)
Abstract: Giáo trình giới thiệu một cách hệ thống các phần tử cơ bản cần dùng trong các mạch điện tử số, kết hợp với một số mạch điển hình, giá trị các khái niệm cơ bản về cổng điện tử số, các phương pháp phân tích cũng như các phương pháp thiết kế logic cơ bản. Toàn bộ giáo trình bao gồm những kiến thức cơ bản về cấu kiện bán dẫn, mạch cổng logic, cơ sở đại số logic, mạch logic tổ hợp, các mạch trigơ, các mạch logic dãy, sự sản sinh các tín hiệu xung cũng như sự sửa dạng xung, các khái niệm cơ bản về chuyển đổi số- tương tự và tương tự-số. Sách gồm 8 chương: CHƯƠNG 1- Những kiến thức cơ bản về cấu kiện bán dẫn; CHƯƠNG 2 – Mạch điện cổng; CHƯƠNG 3 – Cơ sở đại số logic; CHƯƠNG 4 – Mạch logic tổ hợp; CHƯƠNG 5 – Mạch Flip – Flop; CHƯƠNG 6 – Mạch dãy; CHƯƠNG 7 – Phát xung và tạo dạng xung; CHƯƠNG 8 – Biến đổi số - tương tự và biến đổi tương tự - số.
Description: Giáo trình tinh giản của Bộ môn Điện tử - Trường đại học Thanh Hoa Bắc Kinh. Tái bản lần thứ 2.
Appears in Collections:KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.