Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.startupdanang.vn/handle/TTKHCNDaNang_123456789/14342
Title: Trường điện tử và truyền sóng (308 trang)
Authors: GS. TSKH. Phan Anh (tác giả)
Keywords: trường điện từ;điện từ trường;truyền sóng;sóng điện từ;từ trường;trường từ;kỹ thuật điện tử;điện tử;vô tuyến điện;kỹ thuật rađio;kỹ thuật vô tuyến;điện tử học vô tuyến;vô tuyến điện tử học;lý thuyết trường;lý thuyết truyền sóng;lý thuyết sóng;sóng;sóng vô tuyến;sóng rađio;viễn thông;liên lạc từ xa;liên lạc viễn thông;liên lạc đường dài;liên lạc;thông tin liên lạc;mạng viễn thông
Issue Date: 5/2000
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. In tại Nhà in Đại học Quốc gia Hà Nội.
Series/Report no.: *;49(465)
Abstract: Sách gồm các nội dung: +++> PHẦN 1 – CƠ SỞ LÝ THUYẾT TRƯỜNG ĐIỆN TỪ (CHƯƠNG 1 – Điện trường tĩnh; CHƯƠNG 2 – Dòng điện; CHƯƠNG 3 – Từ trường tĩnh; CHƯƠNG 4 – Trường điện từ biến thiên); +++> PHẦN 2 – SÓNG ĐIỆN TỪ (CHƯƠNG 5 – Sóng điện từ phẳng; CHƯƠNG 6 – Bức xạ sóng điện từ; CHƯƠNG 7 – Cơ sở của sóng điện từ định hướng; CHƯƠNG 8 – Các hệ định hướng); +++> PHẦN 3 – TRUYỀN SÓNG (CHƯƠNG 9 – Các vấn đề chung về truyền sóng; CHƯƠNG 10 – Truyền sóng đất; CHƯƠNG 11 - Truyền sóng trong tầng đối lưu; CHƯƠNG 12 - Truyền sóng bằng phản xạ trên tầng điện ly; CHƯƠNG 13 - Truyền sóng của các dải sóng; CHƯƠNG 14 - Truyền sóng trong thông tin vệ tinh); PHỤ LỤC; TÀI LIỆU THAM KHẢO.
Description: Sách rất hữu ích cho sinh viên ngành Vô tuyến Điện tử - Viễn thông và Vô tuyến Điện tử - Thông tin là tài liệu học tập khi học hai môn Lý thuyết trường Điện từ và Truyền sóng Vô tuyến điện.
Appears in Collections:KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.