Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.startupdanang.vn/handle/TTKHCNDaNang_123456789/14344
Title: Xử lý tín hiệu và lọc số - Tập 1. (388 trang)
Authors: Dr. Nguyễn Quốc Trung – Trung tâm nghiên cứu và phát triển Điện tử - Tin học – Viễn thông – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - (tác giả); (Biên tập: Đặng Đình Thạch; Nguyễn Ngọc Khuê); PGS. PTS. Tô Đăng Hải (chịu trách nhiệm xuất bản).
Keywords: xử lý tín hiệu;xử lý;tín hiệu;tín hiệu số;lọc;bộ lọc số;thông tin liên lạc;liên lạc;phát thanh;truyền hình;tự động hóa;kỹ thuật tự động;kỹ thuật;kỹ thuật điều khiển;điều khiển;điều khiển tự động;xử lý;xử lý số;toán tử;toán tử tuyến tính;phương trình sai phân;phương trình;phương trình tuyến tính;kỹ thuật vô tuyến;kỹ thuật rađio;vô tuyến điện;viễn thông;liên lạc từ xa;liên lạc viễn thông;liên lạc đường dài;mạng viễn thông;giáo trình
Issue Date: 6/2002
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật - Hà Nội. In tại Nhà in Đại học Quốc gia Hà Nội.
Series/Report no.: *;49(466)
Abstract: Các phương pháp xử lý số này áp dụng hiệu quả trong trong các lĩnh vực thông tin liên lạc, phát thanh truyền hình, tự động điều khiển và các ngành công nghệ khác. Sách được trình bày một cách hệ thống từ những thực hiện cơ bản về tín hiệu và các phương pháp tổng hợp phân tích các hệ thống rời rạc đến những phương pháp xử lý số tín hiệu dựa trên các công cụ toán học và vật lý hiện đại. Đặc biệt cuốn sách dành phần lớn cho việc phân tích và tổng hợp các bộ lọc số làm cơ sở cho việc ứng dụng trong các ngành công nghệ khác nhau. Sách gồm các nội dung: CHƯƠNG 1 – Tín hiệu và hệ thống rời rạc; CHƯƠNG 2 – Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền Z; CHƯƠNG 3 – Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số liên tục; CHƯƠNG 4 - Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số rời rạc; CHƯƠNG 5 – Tổng hợp các bộ lọc số có đáp ứng xung chiều dài hữu hạn; PHỤ LỤC; TÀI LIỆU THAM KHẢO.
Description: In lần thứ 4 có sửa chữa. Giáo trình này đã được dùng để giảng dạy nhiều năm cho học sinh chính khóa, cao học, nghiên cứu sinh của các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, học viện Viễn thông ORAN, Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I và II, Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện thuộc Học viện Công nghệ bưu chính Viễn thông, Cục tác chiến Điện tử Bộ Quốc phòng.
Appears in Collections:KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.