Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.startupdanang.vn/handle/TTKHCNDaNang_123456789/14345
Title: Lý thuyết mạch - tín hiệu – Tập 1.(208 trang)
Authors: (Các tác giả: PGS. TS. Đỗ Huy Giác; TS. Nguyễn Văn Tách)
Keywords: giáo trình;lý thuyết;lý thuyết điện tử;lý thuyết mạch điện;mạch điện tử;mạch điện;điện;điện tử;vô tuyến điện;kỹ thuật vô tuyến;điện tử học vô tuyến;vô tuyến điện tử học;tín hiệu;tín hiệu điện tử;truyền tín hiệu;kỹ thuật điện tử;định luật;định luật cơ bản;định luật Kiêckhôp;bài toán;phương trình trạng thái;dòng điện;phương trình;lý thuyết dao động;dao động;dao động điện;mạch dao động;tần số;máy phát điện;máy nổ;phương trình Laplace;biến đổi;điện áp;toán tử;biến áp;máy biến áp;lý thuyết điện tử;điện tử học vô tuyến;vô tuyến điện tử học
Issue Date: 1/2003
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật - Hà Nội. In tại Công ty in Tổng hợp Hà Nội.
Series/Report no.: *;49(467)
Abstract: Giáo trình “Lý thuyết mạch - tín hiệu” trình bày những khái niệm và các định luật cơ bản của mạch điện, các phương pháp cơ bản phân tích mạch điện tuyến tính và không tuyến tính, phân tích các đặc tính cơ bản và quá trình vật lý xảy ra trong mạch điện, cũng như tác động của mạch điện khác nhau lên tín hiệu truyền qua nó. Sách gồm các nội dung: CHƯƠNG 1 – Các khái niệm và định luật cơ bản của mạch điện; CHƯƠNG 2 - Phương trình trạng thái của mạch điện; CHƯƠNG 3 – Giải phương trình trạng thái của mạch khi các nguồn tác động vào mạch bằng không và có dạng hàm số mũ. Chế độ quá độ và chế độ xác lập của mạch điện; CHƯƠNG 4 – Mạch điện dưới tác động của các nguồn điện hình sin ở chế độ xác lập; CHƯƠNG 5 – Ứng dụng phép biến đổi Laplace để phân tích mạch điện; CHƯƠNG 6 – Phân tích mạch điện bằng phương pháp tích phân xếp chồng; CHƯƠNG 7 – Mạch điện có tham số phân bố.
Appears in Collections:KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.