Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.startupdanang.vn/handle/TTKHCNDaNang_123456789/14346
Title: Lý thuyết mạch tín hiệu – Tập 2. (252 trang)
Authors: (Các tác giả: PGS. TS. Đỗ Huy Giác; TS. Nguyễn Văn Tách); (Biên tập: Minh Luận; Minh Dũng); PGS. TS. Tô Đăng Hải (chịu trách nhiệm xuất bản).
Keywords: giáo trình;lý thuyết;lý thuyết điện tử;lý thuyết mạch điện;mạch điện tử;mạch điện;điện;điện tử;vô tuyến điện;kỹ thuật vô tuyến;điện tử học vô tuyến;vô tuyến điện tử học;tín hiệu;tín hiệu điện tử;truyền tín hiệu;kỹ thuật điện tử;mạch lọc;mạch phi tuyến;mạch dao động;phổ dao động;phổ;mạng nhiều cực;mạng đa cực;sóng siêu cao tần;nén tín hiệu;giãn;vi phân;tích phân
Issue Date: 2/2003
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật - Hà Nội. In tại Nhà máy in Sách giáo khoa Đông Anh – Hà Nội.
Series/Report no.: *;49(468)
Abstract: Giáo trình “Lý thuyết mạch - tín hiệu” trình bày những khái niệm và các định luật cơ bản của mạch điện, các phương pháp cơ bản phân tích mạch điện tuyến tính và không tuyến tính, phân tích các đặc tính cơ bản và quá trình vật lý xảy ra trong mạch điện, cũng như tác động của mạch điện khác nhau lên tín hiệu truyền qua nó. Sách gồm các chương: CHƯƠNG 8 – Mạng 4 cực; CHƯƠNG 9 – Mạch lọc điện; CHƯƠNG 10 – Phân tích mạch điện tử; CHƯƠNG 11 – Tín hiệu và phổ của nó; CHƯƠNG 12 – Mạch điện phi tuyến; Nguyên lý biến đổi phổ của tín hiệu trong mạch phi tuyến; CHƯƠNG 13 – Các mạch biến đổi phi tuyến cơ bản; TÀI LIỆU THAM KHẢO.
Appears in Collections:KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.