Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.startupdanang.vn/handle/TTKHCNDaNang_123456789/14347
Title: Xử lý tín hiệu và lọc số - Tập 2. (480 trang)
Authors: Dr. Nguyễn Quốc Trung – Trung tâm nghiên cứu và phát triển Điện tử - Tin học – Viễn thông – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - (tác giả); (Biên tập: Đặng Đình Thạch; Nguyễn Thị Ngọc Khuê); PGS. TS. Tô Đăng Hải (chịu trách nhiệm xuất bản).
Keywords: xử lý tín hiệu;xử lý;tín hiệu;tín hiệu số;lọc;bộ lọc số;thông tin liên lạc;liên lạc;phát thanh;truyền hình;tự động hóa;kỹ thuật tự động;kỹ thuật;kỹ thuật số;kỹ thuật điều khiển;điều khiển;điều khiển tự động;xử lý;xử lý số;bộ lọc số;bộ lọc phân chia;bộ lọc biến đổi;bộ lọc nội suy;độ nhạy;cấu trúc;phương trình;phương trình trạng thái;không gian trạng thái;biến đổi;biến đổi Fourier;biến đổi Hilbert;tín hiệu tương tự;tín hiệu;dãy phức;tần số;tính toán;viễn thông;liên lạc viễn thông;liên lạc từ xa;liên lạc đường dài;lý thuyết tín hiệu;vật lý hiện đại;toán lý;vật lý toán;toán hiện đại;toán;toán học;vật lý;vật lý học;vật lý điện tử;vật lý vô tuyến;vật lý rađio
Issue Date: 2003
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật - Hà Nội. In tại Nhà in Đại học Quốc gia Hà Nội.
Series/Report no.: *;49(469)
Abstract: Các phương pháp xử lý số này áp dụng hiệu quả trong trong các lĩnh vực thông tin liên lạc, phát thanh truyền hình, tự động điều khiển và các ngành công nghệ khác. Sách được trình bày một cách hệ thống từ những thực hiện cơ bản về tín hiệu và các phương pháp tổng hợp phân tích các hệ thống rời rạc đến những phương pháp xử lý số tín hiệu dựa trên các công cụ toán học và vật lý hiện đại. Đặc biệt cuốn sách dành phần lớn cho việc phân tích và tổng hợp các bộ lọc số làm cơ sở cho việc ứng dụng trong các ngành công nghệ khác nhau. Sách gồm các nội dung: CHƯƠNG 6 – Tổng hợp các bộ lọc số có đáp ứng xung chiều dài vô hạn (bộ lọc số IIR); CHƯƠNG 7 – Cấu trúc và độ nhạy của các bộ lọc số; CHƯƠNG 3 – Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số liên tục; CHƯƠNG 8 - Biểu diễn hệ thống rời rạc trong không gian trạng thái; CHƯƠNG 9 – Lọc số nhiều nhịp; CHƯƠNG 10 – Biến đổi Fourier nhanh;PHỤ LỤC; TÀI LIỆU THAM KHẢO.
Description: Tái bản, có sửa chữa và bổ sung. Giáo trình này đã được dùng để giảng dạy nhiều năm cho học sinh chính khóa, cao học, nghiên cứu sinh của các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, học viện Viễn thông ORAN, Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I và II, Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện thuộc Học viện Công nghệ bưu chính Viễn thông, Cục tác chiến Điện tử Bộ Quốc phòng, Đại học Dân lập Đông Đô.
Appears in Collections:KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.