Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.startupdanang.vn/handle/TTKHCNDaNang_123456789/14348
Title: Lý thuyết mạch điện tử và tự động thiết kế mạch bằng máy tính (200 trang)
Authors: PTS. Dương Tử Cường (tác giả); PGS. PTS. Đỗ Huy Giác (hiệu đính); Vũ Minh Luận (biên tập); PGS. PTS. Tô Đăng Hải (chịu trách nhiệm xuất bản).
Keywords: lý thuyết;lý thuyết mạch điện;mạch điện;mạch điện tử;thiết kế;thiết kế kỹ thuật;tự động hóa;lập trình tự động;máy tính;vô tuyến điện;kỹ thuật vô tuyến;kỹ thuật rađio;kỹ thuật tự động;điện tử học vô tuyến;vô tuyến điện tử học;lý thuyết topo;phương trình Topo;điện áp;điện;dòng điện;linh kiện điện tử;linh kiện;mô phỏng;mô phỏng tuyến tính;mạch tuyến tính;mạch khuếch đại;khuếch đại;thuật toán;ma trận;kỹ thuật điện tử;kỹ thuật điện;điện tử;điện tử học
Issue Date: 9/1999
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật - Hà Nội. In tại Xí nghiệp In 19-8 - Số 3 - đường Nguyễn Phong Sắc - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội.
Series/Report no.: *;50(470)
Abstract: Sách gồm các nội dung: CHƯƠNG 1 – Những khái niệm cơ bản; CHƯƠNG 2 – Mô phỏng các linh kiện điện tử; CHƯƠNG 3 – Phương pháp phân tích bằng ma trận; CHƯƠNG 4 – Hàm truyền của mạch điện tử ; CHƯƠNG 5 – Phân tích mạch phi tuyến; CHƯƠNG 6 – Độ ngạy của mạch điện tử; TÀI LIỆU THAM KHẢO.
Appears in Collections:KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.