Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.startupdanang.vn/handle/TTKHCNDaNang_123456789/14349
Title: Kỹ thuật đồ họa (312 trang)
Authors: (Các tác giả: Lê Tấn Hùng; Huỳnh Quyết Thắng – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội); (Biên tập: Vũ Minh Luận; Nguyễn Ngọc Khuê); PGS. TS. Tô Đăng Hải (chịu trách nhiệm xuất bản).
Keywords: giáo trình;lập trình đồ họa;lập trình;toán đồ;toán đồ học;tin học đồ họa;tin học;đồ họa;đồ họa máy tính;ngôn ngữ máy tính;công nghệ thông tin;kỹ thuật tin học;kỹ thuật;lý thuyết đồ hình;lý thuyết;lý thuyết lập trình;hệ đồ họa;mô hình phân cấp;mô hình thứ bậc;mô hình;đồ hình;chuyển đổi;chuyển đổi chủ động;thuật toán
Issue Date: 2/2002
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật - Hà Nội. In tại Công ty In Hàng không – Hà Nội.
Series/Report no.: *;50(487)
Abstract: Sách gồm các nội dung: CHƯƠNG 1 – Tổng quang về kỹ thuật đồ họa; CHƯƠNG 2 – Giải thuật xây dựng các thực thể cơ sở; CHƯƠNG 3 – Các giải thuật đồ họa cơ sở; CHƯƠNG 4 – Các phép biến đổi đồ họa; CHƯƠNG 5 – Màu sắc trong đồ họa; CHƯƠNG 6 – Đường và các mặt trong không gian 3 chiều; CHƯƠNG 7 – Cấu trúc hệ đồ họa điểm; CHƯƠNG 8 – Cấu trúc hệ đồ họa phân cấp; CHƯƠNG 9 – Nguồn sáng và cơ sở lý thuyết tạo bóng bề mặt; PHỤ LỤC; TÀI LIỆU THAM KHẢO.
Description: Sách được dùng làm giáo trình cho sinh viên Đại học Bách khoa.
Appears in Collections:KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.