Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.startupdanang.vn/handle/TTKHCNDaNang_123456789/14350
Title: Cẩm nang kỹ thuật điện tự động hóa và tin học công nghiệp (360 trang)
Authors: (Nhóm tác giả là các giáo sư Pháp: R. Bourgeois; P. Dalle; B. Maizieres; E. Esvan; E. Seuillot); Lê Văn Doanh (người dịch); Nguyễn Đăng (biên tập); PGS. PTS. Tô Đăng Hải (chịu trách nhiệm xuất bản).
Keywords: tự động hóa;tin học công nghiệp;tin học;kỹ thuật tin học;kỹ thuật điều khiển;kỹ thuật lái;kỹ thuật tự động;điều khiển tự động;điều khiển tự động hóa;điện tử;điện tử học;điện tử công suất;kỹ thuật;đo lường;điện;kỹ thuật điện;cảm biến;lập trình tự động;lập trình;toán cơ;toán cơ học;hệ đếm;hệ đếm thập phân;toán tử;toán tử logic;toán tử Boole;logic;logic học;toán tin học;toán máy tính;lý thuyết lập trình
Issue Date: 7/1999
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật - Hà Nội. In tại Công ty In Hàng không – Hà Nội.
Series/Report no.: *;50(488)
Abstract: Lĩnh vực tự động hóa và tin học công nghiệp là mũi nhọn của kỹ thuật hiện đại đang phát triển rất sôi động. Những thành tựu của kỹ thuật Điều khiển tự động, Tin học công nghiệp, Điện tử công suất, Kỹ thuật đo lường… đang được triển khai trên quy mô rộng lớn, tạo nên những thiết bị và dây chuyền công nghệ sản xuất tự động với năng suất cao và chất lượng tốt. Cuốn sách này là tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành điện trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Đây là tài liệu bổ ích cho cán bộ kỹ thuật điện, điện tử làm việc trong các cơ quan nghiên cứu và sản xuất. Sách bao gồm các nội dung: PHẦN THỨ NHẤT – Tự động hóa và tin học công nghiệp (B1.1. Hệ thống tự động hóa sản xuất; B1.2. Nghiên cứu các cảm biến; B1.3. Ôtômát lập trình công nghiệp API; B1.4. Các hệ điện; B1.5. Logic tổ hợp; B1.6. Logic dãy; B1.7. Logic mạch nối; B1.8. Logic lập trình API; B1.9. Cơ cấu tự động khí nén); PHẦN THỨ HAI – Kỹ thuật điện (B2.1. Sản xuất, truyền tải, cung cấp, biểu giá điện; B2.2. Cung cấp và phân phối điện; B2.3. Khí cụ điện; B2.4. Biến đổi điện năng thành cơ năng; B2.5. Biến đổi điện năng thành nhiệt năng; B2.6 Biến đổi điện năng thành quang năng).
Description: Dịch theo nguyên bản “Electrotechnique Automatique et Informatique Industrielle” – Nhà xuất bản FOUCHER, PARIS, 1997.
Appears in Collections:KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.