TƯ LIỆU KHÁC : [0] Community home page

Logo

Browse

Sub-communities within this community

Bản tin CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC QUẬN NGŨ HÀNH SƠN. [0]

Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội & xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng và Đội Xây dựng phong trào & Quản lý bảo vệ dân phố Công an quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng. (NĂM 2016 gồm có số: Số 3).

Bản tin SỨC KHỎE CHO MỌI NHÀ (Y Dược Đà Nẵng). [0]

Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe thành phố Đà Nẵng - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. (NĂM 2017 gồm có số: Số 3; Số 4; Số 5; Số 6); (NĂM 2016 gồm có các số: Số 9; Số 12).

Bản tin TƯ PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. [0]

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng. (Năm 2018 gồm có số: Số 41 (Số Xuân Mậu Tuật 2018).

TÀI LIỆU THAM KHẢO DÀNH CHO LÃNH ĐẠO. [0]

Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng - Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. (NĂM 2017 gồm có các số: Số 2; Số 3). (NĂM 2016 gồm có: Số tháng 8).

THÔNG TIN KINH TẾ - XÃ HỘI. [0]

Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng - Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. (NĂM 2017 gồm có các số: Số 2; Số 3); (NĂM 2016 gồm có: Số 8).

CÔNG BÁO [0]

Văn phòng Chính phủ xuất bản. ****(NĂM 2018 gồm có các số: 35 số THÁNG 7 (Từ SỐ 757+758 đến SỐ 817+818); 33 số THÁNG 8 (Từ SỐ 819+820 đến SỐ 891+892); 17 số THÁNG 9 (Từ SỐ 893+894 đến SỐ 925+926)).

Collections in this community

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG [0]

Cam kết chất lượng hàng đầu, xứng danh học hiệu Bách khoa Đà Nẵng với truyền thống 40 năm. (Gồm 01 bản bằng tiếng Việt và 01 bản bằng tiếng Anh).