TẠP CHÍ (THÔNG TIN, BẢN TIN) KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA 64 TỈNH THÀNH TRÊN CẢ NƯỚC : [0] Community home page

Logo
Do Sở Khoa học và Công nghệ của các tỉnh thành trên cả nước xuất bản.

Browse

Sub-communities within this community

Bản tin Khoa học & Công nghệ tỉnh AN GIANG (năm 2020); Tạp chí Khoa học & Công nghệ tỉnh AN GIANG (năm 2019). [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang. (NĂM 2017 gồm có các số: SỐ 1; SỐ 2); (NĂM 2016 gồm có các số: SỐ 4; SỐ 5; SỐ 6 (Chúc mừng năm mới Đinh Dậu 2017); (NĂM 2019 gồm có các số: SỐ 1- Chúc mừng năm mới Xuân Kỷ Hợi 2019; Từ SỐ 2 đến SỐ 5); (NĂM 2020 gồm có số: SỐ 2 - Ngày 18-5 với chủ đề "Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai").

Đặc san Thông tin Khoa học Công nghệ tỉnh BÀ RỊA - VŨNG TÀU. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (NĂM 2017 gồm có các số: Số 1 (104) - Số Xuân Đinh Dậu 2017; Số 2 (105) - (Chào mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5)). (NĂM 2016 gồm có các số: Số 3 (102); Số 4 (103)).

Bản tin Khoa học và Công nghệ BẠC LIÊU. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu. (NĂM 2017 – BẢN TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ gồm có các số: Số Xuân Đinh Dậu 2017; Số 2; Số 3). (NĂM 2016 - THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ gồm có số: Số 4).

Thông tin Khoa học và Công nghệ BẮC KẠN. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BẮC KẠN.

Bản tin Khoa học và Công nghệ BẮC GIANG. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang.

Thông tin Khoa học & Công nghệ BẮC NINH. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh. (NĂM 2017 gồm có các số: Số Xuân Đinh Dậu 2017; Số 2). (NĂM 2016 gồm có các số: Số 4; Số 6).

Bản tin Khoa học và Công nghệ BẾN TRE. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

Thông tin Khoa học & Công nghệ BÌNH DƯƠNG. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương. (NĂM 2017 gồm có số: Số 03-04); (NĂM 2016 gồm các số: Số 5; Số 6; Số 9; Số 10).

Tạp chí Khoa học & Công nghệ BÌNH ĐỊNH. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định. (NĂM 2017 gồm có các số: Số Xuân Đinh Dậu – 2017; Số 3; Số 4; Số 5; Số 6; Số 8). (NĂM 2016 gồm có các số: Số 9; Số 10; Số 11; Số 12).

Bản tin Khoa học và Công nghệ BÌNH PHƯỚC. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước. (NĂM 2017 gồm có các số: Số 1 (Số Xuân Đinh Dậu 2017); Số 2; Số 3; Số 4; Số 5). (NĂM 2016 gồm các số: Từ Số 8 đến Số 12).

Thông tin Khoa học & Công nghệ BÌNH THUẬN. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận. (NĂM 2017 gồm có các số: Số Xuân Đinh Dậu 2017; Số 2); (NĂM 2016 gồm có các số: Số 3; Số 4).

Thông tin Khoa học và Công nghệ CÀ MAU. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau. (NĂM 2016 có số: Số 91).

Bản tin Khoa học và Công nghệ CAO BẰNG. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng.

Tạp chí Khoa học CẦN THƠ. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ. (NĂM 2017 gồm có số: Số 1(59) – Số Xuân Đinh Dậu 2017). (NĂM 2016 gồm có số: Số 3(57); Số 4(58)).

Tạp chí Khoa học & phát triển (ĐÀ NẴNG). [0]

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng. (NĂM 2018 gồm có các số: Số 199 (Số Xuân 2018). (NĂM 2017 gồm các số: Số 193+194 (Số Xuân Đinh Dậu 2017); Số 195; Số 196; Số 197; Số 198). (NĂM 2016 gồm có số: Số 5(190); Số 191; Số 192). (NĂM 2010 gồm có số: Số 156).

Thông tin Khoa học & Công nghệ ĐẮK LẮK. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk. (NĂM 2017 gồm có các số: Số 1; Số 2; Số 5). (NĂM 2016 gồm có các số: Số 4; Số 5).

Tập san khoa học & công nghệ ĐẮK NÔNG. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông. (NĂM 2017 gồm có số: Số 1 (Chào mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5)). (NĂM 2016 gồm có: Số 3).

Thông tin Khoa học & Công nghệ ĐIỆN BIÊN. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ Điện Biên. (NĂM 2019 gồm có số: SỐ 1). NĂM 2017 gồm có các số: Số 2). (NĂM 2016 gồm có số: Số 3).

Thông tin Khoa học & Công nghệ ĐỒNG NAI. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai. (NĂM 2017 gồm có các số: SỐ 1(151) (Tháng 2/ 2017) (Năm thứ 37); SỐ 2(152) – Tháng 4/2017 (Năm thứ 37)). (NĂM 2016 gồm có các số: SỐ 5 (148) - Tháng 8/2016 (Năm thứ 37); SỐ 6 (149) - Tháng 10/2016 (Năm thứ 37); SỐ 7 (150) - Tháng 12/2016 (Năm thứ 37) - (Số Xuân Đinh Dậu 2017)).

Bản tin Khoa học & Ứng dụng ĐỒNG NAI. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai. (NĂM 2017 gồm có các số: Số 1; Số 2; Số 3; Số 4; Số 5; Số 6; Số 8). (NĂM 2016 gồm có các số: Số 09; Số 10; Số 12).

Bản tin THĂNG LONG Khoa học và Công nghệ [0]

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội. (NĂM 2017 - Bản tin THĂNG LONG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ gồm có các số: Số tháng 11; Số tháng 12). (NĂM 2016 – TẠP CHÍ THĂNG LONG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ gồm có: Số 5 (tháng 9)).

Thông tin Khoa học và Công nghệ NINH THUẬN [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận. (NĂM 2017 gồm có: Số 28). (NĂM 2016 gồm có các số: Số 23; Số 24; Số 25 (Số Xuân Đinh Dậu 2017)).

Tạp chí Khoa học Công nghệ & Môi trường GIA LAI [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai. (NĂM 2017 gồm có các số: SỐ 1 (Số Xuân Đinh Dậu 2017); SỐ 2 (Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5)). (NĂM 2016 gồm có các số: Số 4; Số 5; Số 6).

Bản tin Khoa học Công nghệ tỉnh HẬU GIANG. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang. (NĂM 2017 gồm có các số: Số 150 (tháng 01) – Số Xuân Đinh Dậu 2017; Số 151 (tháng 2); Số 152 (tháng 3); Số 153 (tháng 4); Số 154 (tháng 5); Số 155 (tháng 6); Số 156 (tháng 7)). (NĂM 2016 gồm có các số: SỐ 146 (tháng 9); Số 147 (tháng 10); Số 148 (tháng 11); Số 149 (tháng 12)).

Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh HẢI DƯƠNG. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương. (NĂM 2017 gồm có các số: SỐ 1 (Tháng 2) - (Số Xuân Đinh Dậu 2017); SỐ 2 (Tháng 4) - (Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5); SỐ 3 (Tháng 6) - (Chào mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam); SỐ 4 (Tháng 8) – (Chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9). (NĂM 2016 gồm có các số: SỐ 5 (Tháng 10) – (Chào mừng Kỷ niệm Ngày thành lập thành phố Hải Dương 30/10/1945); SỐ 6 (Tháng 12) – (Chào mừng Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12/1944)).

Tạp chí Khoa học & Công nghệ tỉnh LONG AN [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An. (NĂM 2017 gồm có: Số Xuân Đinh Dậu 2017).

Thông tin Khoa học & Công nghệ tỉnh PHÚ YÊN [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên. (NĂM 2017 gồm có các số: SỐ 1 - Số Xuân Đinh Dậu 2017; SỐ 2 - Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5).

Bản tin Khoa học và Công nghệ THÁI BÌNH [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình. (NĂM 2017 - Bản tin KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, gồm có số: SỐ 2 - Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5). (NĂM 2016 - Thông tin KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, gồm có các số: SỐ 3; SỐ 4; SỐ ĐẶC BIỆT Chào Xuân Đinh Dậu 2017).

Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh THANH HÓA [0]

Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa. (NĂM 2017 gồm có: SỐ 1; SỐ 2 - Chào mừng ngày KH&CN Việt Nam 18/5). (NĂM 2016 gồm có: SỐ 3 - Chào mừng Hội nghị giao ban Khoa học và Công nghệ vùng Bắc Trung bộ lần thứ XII; SỐ 4).

Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường KHÁNH HÒA. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa. (NĂM 2017 gồm có: Số Xuân Đinh Dậu 2017). (NĂM 2016 gồm có các số: Số 5; Số 6 (Chào năm mới 2017)).

Thông tin Khoa học Công nghệ KOM TUM. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum. (NĂM 2017 gồm có: Số 01 (Số Xuân Đinh Dậu 2017)). (NĂM 2016 gồm có: Số 3).

Thông tin Khoa học & Công nghệ LAI CHÂU. [0]

Thông tin Khoa học & Công nghệ LAI CHÂU. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. (NĂM 2017 gồm có các số: SỐ 1 (Số Xuân Đinh Dậu); SỐ 3 (Chào mừng ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5 - Khoa học và Công nghệ - Chìa khóa của tương lai); SỐ 4).

Bản tin Khoa học và Công nghệ LÀO CAI. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh LÀO CAI. (NĂM 2017 gồm có các số: Số 1 (Số Xuân Đinh Dậu 2017); Số 2 (Chào mừng ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5)). (NĂM 2016 gồm có các số: Số 5; Số 6).

Tạp chí Khoa học & Công nghệ LÂM ĐỒNG. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng. (NĂM 2017 gồm có các số: SỐ 1(100) – Số Xuân Đinh Dậu 2017; SỐ 2(101) - Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5). (NĂM 2016 gồm có các số: Số 4(97); Số 5(98); Số 6(99)).

Thông tin Khoa học Công nghệ NINH BÌNH. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình. (NĂM 2017 gồm có: SỐ 2 (Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5)).

Tạp chí Thông tin Khoa học & Công nghệ QUẢNG BÌNH. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh QUẢNG BÌNH. (NĂM 2017 gồm có: SỐ 1 (Số Xuân Đinh Dậu 2017); SỐ 2; SỐ 3 – Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình 16/6). (NĂM 2016 gồm có các số: Số 5; Số 6).

Bản tin Khoa học Công nghệ QUẢNG NGÃI. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh QUẢNG NGÃI. (NĂM 2017 gồm có các số: SỐ 1 - Số Xuân Đinh Dậu 2017; SỐ 2 - Kỷ niệm ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới 26/4 - Đổi mới - Cải thiện cuộc sống; SỐ 3). (NĂM 2016 gồm có các số: Số 5; Số 6).

Đặc san Khoa học và Công nghệ QUẢNG TRỊ. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị. (NĂM 2017 gồm có: Số 1 – Số Xuân Đinh Dậu 2017).

Thông tin Khoa học và Công nghệ SÓC TRĂNG. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng. (NĂM 2017 gồm có: SỐ 1 – Số Xuân Đinh Dậu 2017; SỐ 2 – Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5). (NĂM 2016 gồm có: Số 3; Số 4).

Thông tin Khoa học và Công nghệ SƠN LA. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La. (NĂM 2016 gồm có các số: SỐ 3 - Chuyên đề phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; SỐ 4).

Thông tin Khoa học và Công nghệ TÂY NINH. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh. (NĂM 2017 gồm có: SỐ 1 – Tập san Khoa học & Công nghệ - Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2017 và Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới 26/4/2017 – Đổi mới sáng tạo – Cải thiện cuộc sống). (NĂM 2016 gồm có các số: Số 2; Số 3).

Bản tin Khoa học & Công nghệ tỉnh THỪA THIÊN – HUẾ. [0]

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Thừa Thiên – Huế. (NĂM 2017 gồm có các số: SỐ 1-2; SỐ 3 – Kỷ niệm ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2017 – Đổi mới – Cải thiện cuộc sống; SỐ 4-5 (Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2017 - Khoa học - Chìa khóa của tương lai)). (NĂM 2016 gồm có các số: SỐ 8-9; SỐ 10; SỐ 11-12/2016 (Số Xuân Đinh Dậu 2017)).

Tạp chí Khoa học Công nghệ TIỀN GIANG. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang. (NĂM 2017 gồm có: SỐ 5 - Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2017 – Khoa học – Chìa khóa của tương lai). (NĂM 2016 gồm có các số: Số 9; SỐ Xuân Đinh Dậu 2017).

Thông tin Khoa học & Công nghệ VĨNH LONG. [0]

Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long. (NĂM 2017 gồm có các số: Số Xuân Đinh Dậu 2017; Số 1). (NĂM 2016 gồm có: Số 4).