Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/11799
Title: Sinh lý học động vật và người (Tập 1). (299 trang).
Authors: PGS. TS. Mai Văn Hưng (Chủ biên); PGS. TS. Nguyễn Quang Mai, PGS. TS Trần Thị Loan (các tác giả biên soạn).
Keywords: sinh lý
sinh lý học
sinh lý động vật
sinh lý ngưới
người
con người
Issue Date: 2012
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật - Hà Nội. In tại Xí nghiệp In Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc - Hà Nội.
Series/Report no.: Hàng 1 - Kệ 3 ngoài;34(110)
URI: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/11799
Appears in Collections:KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sinhlyhoc-dongvat-va-nguoi.jpg48.85 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.