Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/11800
Title: Vi tảo biển dị dưỡng Labyrinthula, Schizochytrium, Thraustochytrium mới ở Việt Nam: tiềm năng và thách thức (Sách chuyên khảo). (626 trang).
Authors: Đặng Diễm Hồng
Keywords: vi tảo
dị dưỡng
sinh học
tiềm năng
sách chuyên khảo
đại học
biển
Issue Date: 2016
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ - Hà Nội. In tại Công ty Cổ phần Khoa học & Công nghệ Hoàng Quốc Việt - Hà Nội.
Series/Report no.: Hàng 1 - Kệ 3 ngoài;34(111)
Description: Tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất tại Thư viện Quốc gia Việt Nam ngày 19/4/2018, Nhà xuất bản KHTN&CN vinh dự nhận Giải A-Giải Sách hay với cuốn “Vi tảo biển dị dưỡng Labyrinthula, Schizochytrium, Thraustochytrium mới ở Việt Nam: Tiềm năng và Thách thức” tác giả Đặng Diễm Hồng (chủ biên), Hoàng Thị Lan Anh. Cuốn sách thuộc Bộ sách chuyên khảo của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
URI: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/11800
Appears in Collections:KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.