Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/17
Title: Từ điển môi trường và phát triển bền vững Anh - Việt và Việt - Anh
Keywords: Từ điển
Issue Date: 18/1/2001
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Abstract: Từ điển gồm hơn 2500 thuật ngữ tiếng anh (kèm giải thích) thuộc hai lĩnh vực lớn có liên quan mật thiết với nhau là "khoa học và quản lý môi trường" và "phát triển bền vững". Phần đối chiếu Việt - Anh giúp cho việc tra cứu một số thuật ngữ thông dụng nhất về môi trường. Một số tài liệu chính thức của nhà nước có liên quan đến hiện trạng và việc quản lý môi trường ở Việt Nam đã được đưa vào nội dung từ điển để bạn đọc tiện tham khảo.
URI: http://dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/17
Appears in Collections:Từ điển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_06_02_08_58_190001.jpg999.61 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.