Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/18
Title: Từ điển đa dạng sinh học & phát triển bền vững Anh - Việt
Keywords: Từ điển
Issue Date: 11/10/2001
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Abstract: Cuốn từ điển này gồm 4.000 từ và thuật ngữ ( có giải thích và minh họa ) liên quan đến đa dạng sinh học và phát triển bền vững bao gồm các lĩnh vực: đa dạng loài, đa dạng di truyền, đa dạng hệ sinh thái, sinh vật biến đổi gen, an toàn sinh học, khoa học trái đất, kinh tế môi trường
URI: http://dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/18
Appears in Collections:Từ điển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_06_02_09_50_440001.jpg1.56 MBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.