Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/19
Title: Từ điển an toàn thông tin Anh - Việt và Việt - Anh
Keywords: Từ điển
Issue Date: 18/1/2001
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Abstract: Cuốn từ điển này bao quát các chủ đề quan trọng của AN TOÀN THÔNG TIN gồm: phân tích rủi ro, các chuẩn, an toàn cơ sở dữ liệu, máy tính cá nhân, quản lý khóa, virut, các hệ tin cậy, vấn đề xác thực, kiểm soát truy cập. Mỗi thuật ngữ tiếng Anh đều có thuật ngữ tiếng Việt đối chiếu và có phần giải thích súc tích kèm theo. Các hình minh họa gọn và rõ ràng giúp hiểu chính văn tốt hơn
URI: http://dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/19
Appears in Collections:Từ điển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_06_02_09_59_130001.jpg897.33 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.