Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/20
Title: Từ điển hệ thống điện và kỹ thuật năng lượng
Keywords: Từ điển
Hệ thống điện
Kỹ thuật năng lượng
Issue Date: 3/10/2001
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Series/Report no.: kệ 1 - hàng 1.1;TĐ108
Abstract: sách chia ra làm ba phần chính. phần I là thuật ngữ Anh - Việt, bao gồm khoảng 8800 thuật ngữ tiếng Anh thông dụng về hệ thống điện và kĩ thuật năng lượng. Phần II là thuật ngữ Việt - Anh, bao gồm 6600 thuật ngữ tiếng Việt cũng ở lĩnh vực này. Phần III là các chữ viết tắc và kí hiệu gồm khoảng 1700 chữ.
URI: http://dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/20
Appears in Collections:Từ điển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_06_05_11_06_370002.jpg971.01 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.