Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/219
Title: Ấn Độ xây thành phố thông minh đầu tiên
Authors: ANH, THƯ
Keywords: thành phố thông minh
Issue Date: 2017
Publisher: Tuổi trẻ
Citation: Ấn Độ đang bắt tay xây dựng thành phố thông minh đầu tiên bên bờ sông Sabarmati thuộc phía tây đất nước để giải quyết sự bùng nổ dân số cũng như thu hút đầu tư cho phần còn lại của dự án 100 thành phố thông minh.
Abstract: Ấn Độ đang bắt tay xây dựng thành phố thông minh đầu tiên bên bờ sông Sabarmati thuộc phía tây đất nước để giải quyết sự bùng nổ dân số cũng như thu hút đầu tư cho phần còn lại của dự án 100 thành phố thông minh.
URI: http://thuvienso.dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/219
Appears in Collections:Tài Liệu số về Thành phố Thông minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ấn Độ xây thành phố thông minh đầu tiên.pdf166.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.