Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/22
Title: Từ điển vật lý và công nghệ cao Anh - Việt & Việt - Anh
Keywords: Từ điển
Vật lý và công nghệ cao
Issue Date: 29/6/2001
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Series/Report no.: kệ 1 - hàng 1.1;TĐ106
Abstract: Trong cuốn từ điển này chúng tôi sưu tầm những từ tiếng Anh về vật lý và công nghệ cao liên quan đến vật lý phổ biến hiện nay, dịch ra tiếng Việt để bạn đọc tham khảo, sử dụng. Ngoài ra chúng tôi cũng rà soát lại các từ vật lý vốn có từ lâu mà hai tác giả Đặng Mộng Lân và Ngô Quốc Quýnh đã đưa vào trong cuốn "từ điển Vật lý Anh Việt" tái bản năm 1992. Những từ nào thích hợp chúng tôi Giữ nguyên, những từ nào thấy cần sửa lại chúng tôi sửa chữa, những từ ít thông dụng chúng tôi lược bỏ.
URI: http://dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/22
Appears in Collections:Từ điển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
td106.jpg1.28 MBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.