Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/220
Title: Bí thư Thăng đứng đầu Ban chỉ đạo xây dựng “thành phố thông minh”
Authors: Quốc, Anh
Keywords: thành phố thông minh
Issue Date: 2016
Publisher: Dân Trí
Citation: Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng, xây dựng TPHCM trở thành thành phố thông minh là nhu cầu cấp thiết và rất “nóng” nên không thể chậm trễ. Sắp tới, TP sẽ thành lập Ban chỉ đạo xây dựng “thành phố thông minh” do Bí thư Thành ủy TPHCM đứng đầu và phấn đấu hoàn thành đề án “thành phố thông minh” trong vòng 3 tháng.
Abstract: Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng, xây dựng TPHCM trở thành thành phố thông minh là nhu cầu cấp thiết và rất “nóng” nên không thể chậm trễ. Sắp tới, TP sẽ thành lập Ban chỉ đạo xây dựng “thành phố thông minh” do Bí thư Thành ủy TPHCM đứng đầu và phấn đấu hoàn thành đề án “thành phố thông minh” trong vòng 3 tháng.
URI: http://thuvienso.dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/220
Appears in Collections:Tài Liệu số về Thành phố Thông minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bí thư Thăng đứng đầu Ban chỉ đạo xây dựng.pdf450.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.