Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/221
Title: Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng thành phố thông minh để phục vụ người dân tốt hơn
Keywords: thành phố thông minh
Issue Date: 4/2017
Citation: Chiều 24/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam làm việc với tập thể lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về phát triển hệ thống đô thị thông minh.
Abstract: Chiều 24/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam làm việc với tập thể lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về phát triển hệ thống đô thị thông minh.
URI: http://thuvienso.dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/221
Appears in Collections:Cách mạng Công nghiệp 4.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.