Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/222
Title: Bình Dương tiến tới “thành phố thông minh” theo mô hình của Hà Lan
Authors: Công, Quan
Keywords: thành phố thông minh
Issue Date: 2016
Publisher: Dân Trí
Abstract: Bình Dương đang xây dựng đề án “Thành phố thông minh” dựa trên nguồn cảm hứng từ Eindhoven (Hà Lan) - thành phố được cộng đồng quốc tế công nhận là một trong những thành phố thông minh nhất thế giới.
URI: http://thuvienso.dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/222
Appears in Collections:Tài Liệu số về Thành phố Thông minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bình Dương tiến tới “thành phố thông minh” theo mô hình của Hà Lan.pdf289.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.