Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/224
Title: Giải pháp công nghệ 'thành phố thông minh' cho Việt Nam
Authors: NHÃ, VY
Keywords: thành phố thông minh
Issue Date: 22/10/2016
Citation: Mới đây, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong khẳng định "TP.HCM quyết tâm xây dựng TP thông minh” và triển khai đề án HCMC Smart City (2017-2020, tầm nhìn 2025).
Abstract: Mới đây, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong khẳng định "TP.HCM quyết tâm xây dựng TP thông minh” và triển khai đề án HCMC Smart City (2017-2020, tầm nhìn 2025).
URI: http://thuvienso.dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/224
Appears in Collections:Tài Liệu số về Thành phố Thông minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giải pháp công nghệ 'thành phố thông minh' cho Việt Nam.pdf376.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.