Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/227
Title: IoT trong đô thị thông minh
Authors: Văn, Tám
Cao, Minh
Keywords: thành phố thông minh
IoT
đô thị thông minh
Issue Date: 2015
Citation: Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thành Hưng cho rằng thách thức đối với triển khai IoT trong quản lý đô thị thông minh tại Việt Nam chính là sự khó khăn trong kết nối cũng như bảo mật các hệ thống đơn lẻ.
Abstract: Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thành Hưng cho rằng thách thức đối với triển khai IoT trong quản lý đô thị thông minh tại Việt Nam chính là sự khó khăn trong kết nối cũng như bảo mật các hệ thống đơn lẻ.
URI: http://thuvienso.dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/227
Appears in Collections:Tài Liệu số về Thành phố Thông minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IoT trong đô thị thông minh.pdf551.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.