Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/230
Title: Kiến trúc công nghệ của Thành phố thông minh
Authors: Nguyễn, Huy Thịnh
Keywords: thành phố thông minh
Issue Date: 21/4/2017
Citation: Khi ICT trở nên dễ tiếp cận và rẻ hơn, ICT sẽ thay đổi môi trường đô thị bằng cách trao quyền cho người dân, bằng kết nối thông qua điện thoại thông minh và các thiết bị di động, hoặc trở thành một phần của kế hoạch phát triển đô thị để chính quyền thành phố trong việc tìm kiếm hiệu quả, tính bền vững và chất lượng cuộc sống cho người dân.
Abstract: Khi ICT trở nên dễ tiếp cận và rẻ hơn, ICT sẽ thay đổi môi trường đô thị bằng cách trao quyền cho người dân, bằng kết nối thông qua điện thoại thông minh và các thiết bị di động, hoặc trở thành một phần của kế hoạch phát triển đô thị để chính quyền thành phố trong việc tìm kiếm hiệu quả, tính bền vững và chất lượng cuộc sống cho người dân.
URI: http://thuvienso.dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/230
Appears in Collections:Tài Liệu số về Thành phố Thông minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kiến trúc công nghệ của Thành phố thông minh.pdf468.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.