Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/233
Title: Mặt tối của Thành phố thông minh
Authors: Kiến, Việt
Keywords: thành phố thông minh
Issue Date: 9/12/2016
Citation: Khát vọng trở thành thành phố (TP) thông minh đang trở nên mãnh liệt đối với nhiều quốc gia, đặc biệt Singapore tham vọng trở thành quốc gia thông minh, nhưng cho đến nay mới chỉ có bốn TP được coi là đạt đến thông minh ở các cấp độ khác nhau là Putrajaya của Malaysia, Songdo của Hàn Quốc, TP đại học Quảng Châu của Trung Quốc, TP Yokohama của Nhật Bản. Nhiều TP của Việt Nam cũng mong muốn trở thành TP thông minh như TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương, Đà Lạt, Phú Quốc… Nhưng lý thuyết và thực tiễn về TP thông minh dường như còn rất mới mẻ không chỉ với người dân mà còn cả với giới trí thức và công quyền.
Abstract: Khát vọng trở thành thành phố (TP) thông minh đang trở nên mãnh liệt đối với nhiều quốc gia, đặc biệt Singapore tham vọng trở thành quốc gia thông minh, nhưng cho đến nay mới chỉ có bốn TP được coi là đạt đến thông minh ở các cấp độ khác nhau là Putrajaya của Malaysia, Songdo của Hàn Quốc, TP đại học Quảng Châu của Trung Quốc, TP Yokohama của Nhật Bản. Nhiều TP của Việt Nam cũng mong muốn trở thành TP thông minh như TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương, Đà Lạt, Phú Quốc… Nhưng lý thuyết và thực tiễn về TP thông minh dường như còn rất mới mẻ không chỉ với người dân mà còn cả với giới trí thức và công quyền.
URI: http://thuvienso.dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/233
Appears in Collections:Tài Liệu số về Thành phố Thông minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mặt tối của Thành phố thông minh.pdf152.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.