Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/2343
Title: Biện Pháp An Toàn Sinh Học và Vệ Sinh Trong Phòng Chống Bệnh Cúm Gia Cầm
Authors: Lê, Hồng Mận
Keywords: An Toàn Sinh Học
Bệnh Cúm Gia Cầm
Issue Date: 2007
Publisher: Nông Nghiệp
Abstract: Cuốn sách này giới thiệu với bạn đọc một số điều về dinh dưỡng thức ăn, quy hoạch xây dựng trang trại chuồng nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh phòng bệnh..., đặc biệt nêu rõ các biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống cúm gia cầm. Đặc điểm chung chăn nuôi gia cầm ở nước ta Quy hoạch khu chăn nuôi trang trại khu chuồng nuôi ở gia đình Tổ chức phân đàn chăn nuôi gia cầm Dinh dưỡng, khẩu phần thức ăn, chăm sóc nuôi dưỡng gia cầm Ảnh hưởng của chất thải chăn nuôi và biện pháp hạn chế ô nhiểm Vệ sinh phòng bệnh Một số biện pháp phòng chống cúm gia cầm Thực hiện quyết định số 17/2007/QĐ-BNN ngày 27/2/2007 của Bộ NN và PTNT về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm
URI: http://thuvienso.dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/2343
Appears in Collections:Tài Liệu số Về Thú yItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.