Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/2357
Title: Hướng Dẫn Điều Trị Các Bệnh Gà
Authors: Lê, Hồng Mận
Keywords: Bệnh Gà
Issue Date: 2001
Publisher: Lao Động Xã Hội
Abstract: Gà là loại gia cầm được nuôi phổ biến ở nước ta, đặc biệt là vùng nông thôn, hầu như các gia đình đều nuôi gà. Hiện nay, mô hình nuôi gà trang trại, gà thả vườn đang được nhân rộng trong cả nước, nhiều hộ gia đình giàu lên từ việc nuôi gà, đời sống được nâng cao không ngừng. Tuy nhiên, vấn đề điều trị bệnh cho gà nhiều hộ vẫn chưa nắm được. Cuốn sách Hướng dẫn điều trị các bệnh gà sẽ giúp bà con chăn nuôi gà có thêm hiểu biết về cách điều trị bệnh cho đàn gà của mình....
URI: http://thuvienso.dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/2357
Appears in Collections:Tài Liệu số Về Thú y

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hướng Dẫn Điều Trị Các Bệnh Gà - Gs.Ts.Lê Hồng Mận, 101 Trang.pdf6.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.