Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/25
Title: Từ điển bách khoa Việt Nam 2
Keywords: Từ điển
Issue Date: 7/1/2002
Publisher: từ điển bách khoa Hà Nội
Series/Report no.: kệ 1 - hàng 1.1;TĐ111
Abstract: "Từ điển bách khoa Việt Nam" được biên soạn lần đầu tiên ở Việt Nam là bộ từ điển bách khoa tổng hợp nhiều chuyên ngành, cỡ trung bình, có tính chất thông dụng, dùng cho đông đảo bạn đọc, chủ yếu cho người có trình độ trung học trở lên. Từ điển có mục đích giới thiệu những tri thức cơ bản nhất về đất nước con người, lịch sử xã hội, văn hóa, khoa học, công nghệ Việt Nam xưa và nay; giới thiệu những tri thức văn hóa, khoa học, kĩ thuật của thế giới, chú ý những tri thức cần cho độc giả Việt Nam. phương châm biên soạn "từ điển bách khoa Việt Nam" là khoa học, cơ bản, hiện đại, dân tộc. Các tri thức được trình bày ngắn gọn, dễ hiễu, bằng ngôn ngữ trong sáng.
URI: http://dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/25
Appears in Collections:Từ điển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
td111.jpg584.19 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.