Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/2623
Title: 81 Câu Hỏi Đáp Về Chăn Nuôi Gà Công Nghiệp
Authors: Lê, Hồng Mận
Keywords: gà công nghiệp
chăn nuôi
Issue Date: 2003
Publisher: Nông Nghiệp
Abstract: Chăn nuôi gà công nghiệp: Gà công nghiệp là những dòng giống gà đã được chọn lọc cải tạo theo hướng chuyên dụng có năng suất cao và được nuôi theo phương thức thâm canh cho ăn uống, ánh sáng, nhiệt độ đầy đủ tại chuồng. Được chia ra làm hai nhóm: Nhóm gà công nghiệp chuyên dụng trứng, nhóm gà công nghiệp chuyên dụng thit. Chế độ dinh dưỡng và thức ăn cho gà công nghiệp, phòng và trị một số bệnh gà thường gặp, kỹ thuật nuôi gà đẻ trứng thương phẩm, kỹ thuật nuôi gà thịt... Các câu hỏi đáp xoay quanh các vấn đề: Giống gà, dinh dưỡng, thức ăn cho gà, vệ sinh phòng bệnh, chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi, kỹ thuật nuôi gà đẻ trứng, dùng thuốc phòng và trị các bệnh thường gặp.
URI: http://thuvienso.dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/2623
Appears in Collections:Tài Liệu số Về Chăn NuôiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.