Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/2650
Title: Chăn Nuôi Gà Thả Vườn Ở Nông Hộ
Authors: Lê, Hồng Mận
Keywords: Chăn nuôi Gà
chăn nuôi
Issue Date: 2007
Publisher: Nông Nghiệp
Abstract: Chăn nuôi Gà nông hộ ngày càng phát triển và mở rộng ở các vùng nhất là vùng trung du miền núi có vườn đồi rộng hoặc các trang trại vườn cây ăn quả , vườn cây công nghiệp lâu năm hoặc các trang trại nuôi gà thương phẩm. Để góp phần thúc đẩy nghề nuôi gà, đặc biệt là nuôi Gà ở nông hộ phát triển đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước. Sách có các nội dung sau : Giống Gà, Dinh dưỡng và thức ăn Gà, Kỹ thuật nuôi dưỡng Gà giống sinh sản, Kỹ thuật nuôi dưỡng Gà thịt, Chuồng trại sân vườn thiết bị dụng cụ nuôi Gà ở nông hộ, Ấp trứng ...
URI: http://thuvienso.dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/2650
Appears in Collections:Tài Liệu số Về Chăn NuôiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.