Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/2653
Title: Chăn Nuôi Lợn Nái Sinh Sản Ở Nông Hộ
Authors: Lê, Hồng Mận
Keywords: lợn nái sinh sản
chăn nuôi
Issue Date: 2007
Publisher: Nông Nghiệp
Abstract: Nhu cầu thịt lợn tăng nhiều cả số lượng và chất lượng, các địa phương đang mở rộng diện chọn giống tốt, đàn nái đẻ nhiều con, nuoio sống cao, mau lớn, tỷ lệ nạc nhiều để thực hiện chương trình nạc hoá đàn lợn. Cuốn sách Chăn nuôi lợn nái sinh sản ở nông hộ giới thiệu với các nông hộ, trang trại có nuôi lợn nái tham khảo áp dụng các khâu kỹ thuật chủ yếu về chọn giống, dinh dưỡng thức ăn, chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái, đực giống, lợn con theo mẹ và phòng chống một số bệnh.
URI: http://thuvienso.dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/2653
Appears in Collections:Tài Liệu số Về Chăn NuôiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.