Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/2655
Title: Chế Biến Thức Ăn Gia Súc Gia Cầm
Authors: Lê, Hồng Mận
Keywords: Thức Ăn Gia Súc Gia Cầm
chăn nuôi
Issue Date: 2004
Publisher: Nông Nghiệp
Abstract: Nghề nông xưa nay vốn là nghề bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vất vả trăm bề mà lợi nhuận lại chẳng đáng là bao. Chăn nuôi chỉ là nghề phụ vì chẳng ai có thể làm giàu từ chăn nuôi. Sách có các nội dung sau: Chế biến thức ăn thô xanh, cây cỏ, phụ phế phẩm nông nghiệp. Chế biến men ủ thức ăn. Gây tạo nguồn vitamin và protein. chế biến thức ăn hỗn hợp. Chế biến thức ăn đậm đặc. Bảo quản thức ăn. Phương pháp thử và đánh giá thức ăn.
URI: http://thuvienso.dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/2655
Appears in Collections:Tài Liệu số Về Chăn NuôiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.