Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/2668
Title: Hỏi Đáp Về Chăn Nuôi Gà
Authors: Lê, Hồng Mận
Keywords: chăn nuôi gà
chăn nuôi
Issue Date: 2002
Publisher: Nông Nghiệp
Abstract: Hiện nay nghề chăn nuôi gà ngày càng phát triển vì nông dân ta không còn nuôi gà để cải thiện đời sống nữa mà họ thực sự làm giàu nhờ kinh tế gà. Trong cả nước có hàng ngàn, hàng vạn gia trại, trang trại chấn nuôi gà. Họ bứt lên làm giàu nhờ mở rộng chăn nuôi gà hàng hóa, lập các trang trại VAC nuôi gà - thả cá - trồng cây ăn quả. Phân gà dùng để nuôi cá, bốn cho vườn cây, còn gà nuôi theo phương thức bán chăn thả vào vườn cây không những mát mẻ, gà được tự do chạy nhảy mà còn tự tìm kiểm mồi, v.v...
URI: http://thuvienso.dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/2668
Appears in Collections:Tài Liệu số Về Chăn NuôiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.