Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/2673
Title: Hướng Dẫn Kỹ Thuật Chăn Nuôi Gà Công Nghiệp
Authors: Lê, Hồng Mận
Keywords: gà công nghiệp
chăn nuôi
Issue Date: 2003
Publisher: Lao Động Xã Hội
Abstract: Để giúp bạn đọc tham khảo vận dụng vào chăn nuôi gà công nghiệp đạt hiệu quả sách Kỹ thuật chăn nuôi gà công nghiệp gồm những nội dung về giống, đặc điểm sinh học, tính năng sản xuất, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng và các biện pháp thú y phòng trị bệnh.​ Sách có các nội dung sau: Sinh lý gia cầm, Giống và nhân giống gia cầm, Dinh dưỡng và thức ăn gia cầm, Chuồng trại thiết bị và vệ sinh sát trùng chuẩn bị nuôi Gà, Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng Gà.
URI: http://thuvienso.dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/2673
Appears in Collections:Tài Liệu số Về Chăn NuôiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.