Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.dastic.vn:801/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/2709
Title: Kỹ Thuật Mới Về Chăn Nuôi Lợn
Authors: Lê, Hồng Mận
Keywords: chăn nuôi lợn
chăn nuôi
Issue Date: 2006
Publisher: Lao Động
Abstract: Kỹ thuật mới chăn nuôi lợn ở nông hộ, trang trại và phòng chữa bệnh thường gặp" giới thiệu với các nông hộ, trang trại có nuôi lợn nái tham khảo. Nội dung chủ yếu là chọn giống, dinh dưỡng thức ăn, các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi thú y và tổ chức quản lý chăn nuôi lợn nái, lợn con theo mẹ, lợn đực giống, trong đó có nhiều tiến bộ kỹ thuật mới đạt được trong nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm... được chuyển giao ứng dụng vào sản xuất chăn nuôi.
URI: http://thuvienso.dastic.vn:8080/dspace/handle/TTKHCNDaNang_123456789/2709
Appears in Collections:Tài Liệu số Về Chăn NuôiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.